The Basic Principles Of bet365

Každá karta má vlastný PIN kód, ktorý bude klientovi vygenerovaný. Vygenerovaný PIN kód je potrebné zadať vždy pri manipulácii peňažných prostriedkov spojených vernostnou kartou poprípade on the internet hráčskym kontom.

(d) Výška vkladu na stávku s manipulačnou prirážkou sa u DS určuje tak, že od vsadenej čiastky sa odráta manipulačná prirážka. To znamená, že výsledný vklad bude tvoriť vsadená čiastka znížená o výšku manipulačnej prirážky.

Nakupovanie v DOXXshope je možné len prostredníctvom Hráčskeho konta na stránke . DOXXshop nie je dostupný na DS. Pred použitím bodov v DOXXshope má klient DS možnosť vytvoriť si Hráčske konto na stránke a následne body uplatniť, alebo kontaktovať infolinku a zaslanie požadovaného predmetu vyriešiť telefonicky alebo e-mailom.

5.six. Hráč je povinný držať údaje ako je prihlasovacie meno a heslo v tajnosti. DOXX nie je žiadnym spôsobom zodpovedný za prípadný prístup tretej osoby na hráčove hráčske konto a nezodpovedá za žiadne prípadné straty zapríčinené protiprávnym použitím (zneužitím) hráčovho hesla treťou osobou, neoprávneným prístupom, a/alebo za žiadne transakcie, pri ktorých bolo hráčove prihlasovacie meno a heslo zadané správne.

three.eight. Výklad tohto herného plánu podáva DOXX v súčinnosti s príslušným regulačným orgánom a takýto výklad je pre hráčov záväzný.

Pri využívaní platobných systémov stačí zadať výšku požadovaného vkladu a kliknúť na ikonu banky, ktorej on-line bankový prevod chcete využiť.

člen riadiaceho orgánu, dozorného orgánu alebo kontrolného orgánu, štátneho podniku alebo obchodnej spoločnosti patriacej do vlastníctva štátu alebo

five.fourteen. Založením hráčskeho konta v DOXX-e hráč dáva súhlas DOXXu ako prevádzkovateľovi stránky a zmluvným partnerom DOXXu(banky a pod.) na spracovanie a uchovávanie všetkých poskytnutých osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) najmä súhlas s ich poskytovaním, sprístupnením, zverejnením cezhraničným tokom, blokáciou a likvidáciou, a to najmä/nie však výlučne v rozsahu údajov ako je meno, priezvisko, akademický titul, adresa, rodné číslo, dátum narodenia, číslo občianskeho preukazu alebo iného dokladu totožnosti, biometrické údaje, všeobecne použiteľné identifikátory a podobizne, štátna príslušnosť, bankové spojenie, číslo kreditnej karty a jeho ďalšie údaje, ktoré charakterizujú osobu hráča v súlade s § four ods.

Undeniably think that which you mentioned. Your favorite justification gave the read more impression to be on-line the simplest

Mám viac ako 18 rokov. Herný plán spoločnosti DOXXbet som si prečítal a súhlasím s jeho znením. Taktiež súhlasím s tým, že mi spoločnosť DOXXbet bude zasielať informačné správy, sms a iné informácie

Menu Môj účet sa zobrazí po prechode kurzorom a kliknutí na prvé okno s profilom, menom a emailovou adresou

Rozsah športových udalostí, ktoré sa zobrazujú v menu kurzovej ponuky sa bude meniť podľa toho, ako budete meniť časové rozpätie.

five.3. Aby hráč mohol hrať na stránke, musí mať vytvorené hráčske konto. Hráč si založí hráčske konto tým, že vyplní online na stránke registračnú prihlášku a splní podmienky registrácie. Následne je hráčovi na registrovanú emailovú adresu zaslaný link pre aktiváciu hráčskeho konta. DOXX si vyhradzuje právo kedykoľvek si od hráča vyžiadať uspokojujúce - čitateľné a nepoškodené - identifikačné doklady za účelom splnenia si povinností v zmysle ustanovení zákona o hazardných hrách (napr. kópia občianskeho preukazu, pasu) a doklad o bydlisku (napr.

Okrem toho nezabudnite využiť Bezrizikovú stávku 20€. Ak bude Váš prvý tiket nevýherný vrátime Vám celý vklad! Viac info

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “The Basic Principles Of bet365”

Leave a Reply

Gravatar